quản lý mỹ phẩm

Công văn số 8969/QLD-MP ngày 22/5/2018 của Cục Quàn lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ 03 sản phẩm không đạt chất lượng...
Một lô sản phẩm kem dưỡng trắng da chống dị ứng và một lô sản phẩm sữa tắm trắng da toàn thân cao cấp do Công ty mỹ phẩm Phi Thanh...
Công văn số 19905/QLD-MP và Quyết định số 499/QĐ-QLD ngày 12/10/2016 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm...Hiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần