Thông báo

CÔNG VĂN SỞ Y TẾ TP. CẦN THƠ V/V TIÊM VẮC-XIN COVID-19 CHO PHỤ NỮ MANG THAI ≥ 13 tuần
[ Cập nhật vào ngày (18/08/2021) ]

Công văn của Sở Y tế thành phố Cần Thơ thống nhất với đề nghị của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ về việc tổ chức tiêm ngừa vắc-xin phòng COVID-19 cho phụ nữ mang thai ≥ 13 tuần tại điểm tiêm của bệnh viện.


Thông tin chi tiết bên dưới.
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

  In bài viếttin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết


  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần