ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH

Công văn số 5557/QLD-MP ngày 04/5/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng...

Công văn số 5555/QLD-CL ngày 04/5/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc Dekasiam không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Công văn số 5556/QLD-MP ngày 04/5/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng...

Công văn số 6141/QLD-MP ngày 12/5/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng...

Công văn số 3425/QLD-CL ngày 08/4/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Viên nén nhai...

Công văn số 3819/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH dược mỹ phẩm Butter - C và...

Precision Dose Inc. tự nguyện thu hồi toàn quốc dung dịch uống Ranitidine, USP 150 mg/10 mL do có thể chứa tạp chất NDMA vượt ngưỡng cho phép
Hiển thị tin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần